ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Απορρίπτουν σενάρια εμπορίας οργάνων στην Ελλάδα

Πρακτικά και επιστημονικά αδύνατη είναι η λήψη οργάνων, με σκοπό την «εμπορία, ύστερα από απαγωγή ή εγκληματική ενέργεια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί, υπό τις συνθήκες αυτές, να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση» υπογραμμίζει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), με αφορμή αναρτήσεις σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες ιστοσελίδες, για υποτιθέμενες απαγωγές και εγκληματικές ενέργειες, με σκοπό την «εμπορία ανθρωπίνων οργάνων».

Ο οργανισμός διευκρινίζει ότι ως «εμπόριο οργάνων» νοείται η αγοραπωλησία οργάνων, με την οικειοθελή παραχώρηση οργάνου από ζωντανό δότη, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Η ενέργεια αυτή λαμβάνει χώρα σε κράτη, όπου το νομικό τους πλαίσιο δεν την απαγορεύει ρητά.

Ο ΕΟΜ υπογραμμίζει ότι, στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει ποτέ κρούσμα μεταμόσχευσης οργάνου, προερχόμενου από εμπόριο οργάνων σώματος.

Αυτό διότι στη χώρα μας οι μεταμοσχεύσεις, είτε από ζώντα είτε από πτωματικό δότη, πραγματοποιούνται μόνο σε μονάδες μεταμόσχευσης δημοσίων νοσοκομείων, υπό τον αυστηρό έλεγχο και την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στην ανακοίνωση του, ο ΕΟΜ εξηγεί ότι οι μεταμοσχεύσεις πραγματοποιούνται μέσα από τη συνεχή συνεργασία ενός δικτύου φορέων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου τα νοσοκομεία των δοτών, οι μονάδες μεταμόσχευσης των ληπτών, τα εργαστήρια που ελέγχουν την ιστοσυμβατότητα, η κατανομή με βάση την Εθνική Λίστα και η μεταφορά των μοσχευμάτων με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, γίνονται υπό τον συνεχή έλεγχο και συντονισμό του ΕΟΜ, που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως.

Η εμπορία οργάνων στην Ελλάδα, όπως και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι παράνομη, επισημαίνει ο ΕΟΜ και εξηγεί ότι η νομοθεσία απαγορεύει ρητά κάθε είδους οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα στον δότη ή στην οικογένειά του ή στο ιατρικό και το λοιπό προσωπικό που συμμετέχει, ενώ απαγορεύεται ακόμη και η γνωστοποίηση της ανάγκης ή της διαθεσιμότητας, με σκοπό την ανταλλαγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: