ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Οδηγίες για 200.000 καταναλωτές της Εnerga και Hellas Power


 

Δημοσιευμένη  εικόνα
Η ειδική τηλεφωνική γραμμή της ΔΕΗ 214-214-2000 στη διάθεση των καταναλωτών που ανησυχούν. 


Μετά την καταγγελία των συμβάσεων των δύο εταιρειών από τον ΔΕΣΜΗΕ και τη διαγραφή τους από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Χονδρεμπορικής Αγοράς, λόγω της μη εκπλήρωσης εκ μέρους τους των οικονομικών τους υποχρεώσεων, η Εnerga και η Hellas Power δεν μπορούν πλέον να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες τους.

Η εξέλιξη αυτή οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΡΑΕ - ΔΕΣΜΗΕ δεν επηρεάζει καθόλου την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους πελάτες των εταιρειών αυτών και όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι πελάτες των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER” θα εξυπηρετούνται, από ώρα 00:00 της 25ης/1/2012, αυτόματα από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (άρθρο 57, Ν. 4001/2011), που σήμερα είναι η ΔΕΗ ΑΕ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, οι πελάτες αυτοί θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών να επιλέξουν τον προμηθευτή της αρεσκείας τους.

Μέχρι όμως να επιλέξουν τον προμηθευτή ρεύματος που επιθυμούν θα πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα σύμφωνα με τα τιμολογια της ΔΕΗ, δηλαδή θα πληρώνουν αυξημένα τιμολόγια.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ΔΕΗ, αντιλαμβανόμενη την εύλογη ανησυχία των πιο πάνω καταναλωτών, για διευκόλυνσή τους και πληρέστερη ενημέρωση, έχει ήδη θέσει σε λειτουργία την ειδική τηλεφωνική γραμμή: 214-214-2000 (ώρες λειτουργίας Δευτέρα – Κυριακή, 08:00 – 20:00).

Δεν υπάρχουν σχόλια: