ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ζητάει να υπαχθεί στο άρθρο 99 η «Νεώριον»

Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 κατέθεσε η εταιρεία «Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας ΑΕ», θυγατρική εταιρεία της «Νεώριον», λόγω του προβλήματος ρευστότητας που αντιμετωπίζει.

Επιπλέον, εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που αναστέλλει τις ατομικές διώξεις των πιστωτών εις βάρος της θυγατρικής εταιρείας, μέχρι την εξέταση της σχετικής αίτησης από την αρμόδια επιτροπή. Παράλληλα, οι διαπραγματεύσεις με το ελληνικό δημόσιο, τις πιστώτριες τράπεζες και τους λοιπούς πιστωτές της θα ξεκινήσουν άμεσα με βάση το ανωτέρω σχέδιο, μέχρι τη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης, προκειμένου να εξομαλυνθεί η λειτουργία της.
 «Η θυγατρική εταιρεία έχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και πρόταση αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων η πλήρης εφαρμογή των οποίων αντιμετωπίζει το πρόβλημα ρευστότητας και επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των εν εξελίξει συμβάσεων με το Πολεμικό Ναυτικό αλλά και την κατάρτιση νέων», τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Νεώριον».

Δεν υπάρχουν σχόλια: