ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

«Η Ελλάδα θα στηριχτεί αποφασιστικά»

 
 
 
 
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί με δηλώσεις του στο πέρας της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. τόνισε ότι οι ηγέτες της ευρωζώνης αποφάσισαν υπέρ «μιας αποφασιστικής δέσμευσης» υπέρ της Ελλάδας, «ως μέλους του ευρώ και της ευρωζώνης».

Ο πρόεδρος Σαρκοζί στις δηλώσεις του τόνισε .....
ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματο-πιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) θα μπορεί να παρεμβαίνει τόσο στην πρωτογενή, όσο και στη δευτερογενή αγορά των ομολόγων, όταν θα έχει την άδεια την Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Επίσης υποσχέθηκε ότι «στη διάρκεια του καλοκαιριού θα βελτιωθεί το σύστημα της διακυβέρνησης, που αφορά το ευρώ».

του στο πέρας της συνόδου κορυφής της Ε.Ε. τόνισε ότι οι ηγέτες της ευρωζώνης αποφάσισαν υπέρ «μιας αποφασιστικής δέσμευσης» υπέρ της Ελλάδας, «ως μέλους του ευρώ και της ευρωζώνης».

Ο πρόεδρος Σαρκοζί στις δηλώσεις του τόνισε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματο-πιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) θα μπορεί να παρεμβαίνει τόσο στην πρωτογενή, όσο και στη δευτερογενή αγορά των ομολόγων, όταν θα έχει την άδεια την Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Επίσης υποσχέθηκε ότι «στη διάρκεια του καλοκαιριού θα βελτιωθεί το σύστημα της διακυβέρνησης, που αφορά το ευρώ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: