ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Τα επόμενα βήματα για τον «Καλλικράτη του κράτους»

Με τέσσερις δράσεις θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την αναδιοργάνωση του κράτους, όπως αποφάσισε τη Δευτέρα η Διυπουργική Γνωμοδοτική Επιτροπή για τη σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων, Επιτροπών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα που συνεδρίασε υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Θόδωρο Πάγκαλο.

Τα τέσσερα βήματα είναι:

α. η αναδιοργάνωση των Υπουργείων και των υπηρεσιών τους στην κατεύθυνση της μείωσης του συνολικού αριθμού των υφισταμένων υπηρεσιών
β. Συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του δημοσίου (συμπεριλαμβάνεται η ολοκλήρωση του αντίστοιχου Ενιαίου Μητρώου Φορέων καθώς έως σήμερα το ελληνικό κράτος δεν διέθετε τέτοιο εργαλείο)
γ. Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοποίηση της απογραφής των Δημοσίων Υπαλλήλων
δ. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας

Για την πρώτη και την τρίτη δράση την κύρια ευθύνη έχει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την δεύτερη δράση την κύρια ευθύνη έχει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης συνεπικουρούμενος από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης και για την τέταρτη δράση, ο Υπουργός Επικρατείας.

Η επιτροπή αποφάσισε, επίσης, την κατάργηση της «ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.» και της εταιρίας «ΟΠΕΠ Α.Ε.».

Δεν υπάρχουν σχόλια: