ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Στο μισό τα πάγια του τηλεφώνου
Σύσταση απηύθυνε στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας να ρίξουν στο μισό τα πάγια μηνιαία τέλη, σε όσους συνδρομητές έχει γίνει προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών τους και για όσο διάστημα διαρκεί αυτή η διακοπή.

Ο Συνήγορος ερεύνησε το θέμα με αφορμή μεγάλο αριθμό καταγγελιών που δέχθηκε για το ύψος των πάγιων μηνιαίων τελών που χρεώνονται από τους παρόχους, παρότι η πρόσβαση των καταναλωτών έχει διακοπεί λόγω ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών.

Επιμέλεια: Αντώνης Μπιδέρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: