ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Απάντηση Energa - Hellas Power για την ποινική δίωξη

Έκπληξη για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος εκπροσώπων και πρώην μετόχων τους εκφράζουν οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Energa και Hellas Power και παράλληλα αναφέρουν ότι μετέφεραν τα χρήματά τους σε καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες, για να τα προστατέψουν από ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση επαναλαμβάνουν ότι θα προσφύγουν στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά, αν χρειαστεί, δικαστήρια και παραθέτουν ένα χρονικό των γεγονότων, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής:

- Τον Δεκέμβριο του 2012, οι εταιρείες περιέρχονται στην ιδιοκτησία αλλοδαπού fund.

- Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εμβάζονται νόμιμα χρήματα σε εταιρικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, «προκειμένου να τα προστατεύσουμε από τυχόν αποπομπή της χώρας από την Ευρωζώνη και επιστροφή στη δραχμή, όπως άλλωστε έχει πράξει η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας», κάτι που «δυστυχώς και σκοπίμως ερμηνεύεται σήμερα ως ένδειξη υπεξαίρεσης σε βάρος του Δημοσίου». Οι τραπεζικοί εταιρικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα περιέχουν ποσά τα οποία υπεραρκούν για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τους Δήμους και το ΕΕΤΗΔΕ, τα οποία και οι εταιρείες έχουν ήδη προσφέρει για την εξόφληση αυτών των υποχρεώσεων.

- Την 17/1/2012, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δεσμεύει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών στην Ελλάδα.

- Την 24/1/2012, ο ΔΕΣΜΗΕ αποπέμπει από την αγορά τις εταιρίες ΚΕΝΤΩΡ και ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (διαδόχους των Energa και Hellas Power), υποστηρίζοντας, ότι οι οφειλές των εταιρειών ανέρχονται στα 46.000.000 ευρώ και 40.000.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι εταιρείες προσφεύγουν στα Δικαστήρια και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η αποπομπή είναι παράνομη.

- Την 2/2/2012 και την 10/2/2012, η εταιρεία ΚΕΝΤΩΡ καταβάλλει μέσω των λογαριασμών της στην Ελβετία ποσό 20,45 εκατ. ευρώ για την πληρωμή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων. Η πληρωμή γίνεται αποδεκτή από το ελληνικό Δημόσιο. Η εταιρεία ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ αδυνατεί να καταβάλει την οφειλή λόγω των δεσμευμένων λογαριασμών της, ωστόσο έχει θέσει στη διάθεση του ελληνικού Δημοσίου τη δυνατότητα να εκταμιευθούν από τους συγκεκριμένους λογαριασμούς τα ποσά.

- Την 6/2/2012, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 469/2012 δικαιώνει τις εταιρείες «με σκεπτικό που καταδεικνύει ότι ο ΔΕΣΜΗΕ οφείλει στην πραγματικότητα στις εταιρείες και ανατρέπει τις διεκδικήσεις του έναντι αυτών, αφού χρέωνε και εισέπραττε τέλη ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) για χρόνια παρά την Κοινοτική Νομοθεσία».

- Την 15/2/2012, οι εταιρείες ζητούν συμψηφισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων με το ΔΕΣΜΗΕ. Παράλληλα, ζητούν από την ελληνική Δικαιοσύνη αποδέσμευση των λογαριασμών, για να πληρωθούν οι υποχρεώσεις στους δήμους και το Δημόσιο. Ενώ εκκρεμούν οι αποφάσεις των δικαστικών αρχών, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ασκεί ποινική δίωξη.

«Με τον τρόπο αυτό», καταλήγει η ανακοίνωση, «στερείται η δυνατότητα στις εταιρείες να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες ουδέποτε αμφισβητήθηκαν από την πλευρά τους, ενώ ταυτόχρονα τους αποδίδεται ετσιθελικά και υπό τη μορφή αυτοεκπληρούμενης προφητείας η ιταμή ιδιότητα του καταχραστή δημοσίου χρήματος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: