ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Το πόρισμα των Επιθεωρητών για τις εικόνες ντροπής

Εξεδόθη το πόρισμα των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο Αιγάλεω, την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης επιθεώρησης, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αιγάλεω δεν εκτίμησε σωστά τις απαιτήσεις που συνεπαγόταν η διαδικασία χορήγησης των βεβαιώσεων σε τόσο μεγάλο αριθμό δικαιούχων, δεν προέβη σε σχεδιασμό των απαραίτητων ενεργειών και επέδειξε αδυναμία χειρισμού του προβλήματος της αυξανόμενης καθημερινά προσέλευσης πολιτών.

Σύμφωνα με την έκθεση επιθεώρησης, ο Δήμαρχος Αιγάλεω οφείλει να ασκήσει τις πειθαρχικές του αρμοδιότητες. Η διαπίστωση αυτή είναι δεσμευτική για τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθ. 14, παρ. 7 του Ν 3345/2005.

Δεν υπάρχουν σχόλια: