ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Χορήγηση οnline βεβαιώσεων

Σε λειτουργία από τις 10 Ιανουαρίου θα τεθεί η διαδικασία online χορήγησης από το ΙΚΑ βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, με παράλληλη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητάς τους μέσω διαδικτύου.

Με τη νέα υπηρεσία, παρέχεται δυνατότητα σε πιστοποιημένους φορείς του Δημοσίου και απογεγραμμένους εργοδότες, πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου με χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, από το δικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: